Акція до дня народження Постійного покупця

Правила

 

Для постійних покупців (далі Учасник акції), які заносяться в електронну базу покупців з моменту відкриття магазину ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (далі – Магазин), запроваджено Акцію «Святкуй свій День народження з магазином ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (далі – Акція), яка діятиме посезонно (зима, весна, літо, осінь) на відповідний асортимент товару, а саме:

зима – з 01.12 по 28(29).02
весна – з 01.03 по 31.05
літо – з 01.06 по 31.08
осінь – з 01.09 по 30.11

Організатором та виконавцем даної Акції є магазин ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 2.

Подарунок-знижка даної Акції надається в розмірі 10% на сезонний товар (від регулярної ціни) за умови пред’явлення оригіналу та надання копії паспорта Учасником акції.

Мета проведення акції – підвищення лояльності покупців до магазину ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка».

До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення акції виповнилось 18 років, які є уповноваженими представниками Учасника акції.

Не визнаються Учасниками акції і не мають права брати в ній участь:

власники та працівники партнерів Організатора, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
іноземці та особи без громадянства;
участь у Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Період проведення акції:

Акція триває протягом 6-ти календарних днів для кожного Учасника, а саме – протягом 3-х календарних днів до дати дня народження Учасника, протягом дати дня народження Учасника та 2 календарних дні після дати дня народження Учасника. Якщо акційні дні припадають на святкові дні, то вони переносяться на робочі дні Магазину.
Порядок і спосіб інформування Учасників акції:

інформування Учасників акції проводиться шляхом розміщення Правил Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою: www.Zoryanka.org.ua, на сторінці Facebook та Instagram pat.zoryanka, або смс повідомлень, або за телефоном +38050 424 07 05 протягом періоду проведення Акції.

Інші умови акції:

– всі учасники Акції, приймаючи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх;
– всі результати Акції та/або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають;
– у випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає;
– організатор Акції має прано вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення нової редакцїї Правил на сайті: www.zoryanka.org.ua;
– обробка персональних даних клієнтів проводиться протягом одного дня з моменту подання своїх даних покупцем. У випадку, якщо покупець надав персональні дані і його день народження припадає на цей період обробки персональних даних, то він автоматично стає Учасником акції.
– відповідно до цих Правил Організатор/Виконавець не несе відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора/Виконавця, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного житія (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевою самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевою самоврядування, що перебувають поза волею та контролем Організатора/Виконавця;
– відповідальність Організатора перед Учасниками обмежується вартістю права на отримання знижки на акційний товар, який придбали Учасники, які висувають претензії;
– оподаткування вартості акційного товару проводиться відповідно до чинного законодавства Організатором Акції;– беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, дати народження, копії паспорту з фотографією, або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою у випадку участі в Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296. 307, 308 Цивільного Кодексу України. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватись та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.